Pályázati felhívás Balassagyarmat IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Balassagyarmat Varos Onkormanyzata / 97 megtekintés

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyugállományba vonulás miatt megüresedett, területi ellátási kötelezettséggel működő, IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására az alábbiakban részletezett pályázati feltételekkel.
Az önkormányzat a nyertes pályázó számára igény szerint bérlakást biztosít. 35 éven aluli pályázó esetében lehetőség van az ún. fecskelakás igénybevételére is, melynek részletes feltételeit az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019. (VI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a jogviszony fennállása alatt ez esetben bérlati díjat nem kell fizetni.
A háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A szükséges orvosi eszközökkel és berendezési tárgyakkal felszerelt háziorvosi rendelő a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet egészségügyi alapellátási feladatokat nyújtó, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. szám alatti épületében található. Az ingyenes használatba adott rendelőhelyiségen túl az eszközök és berendezési tárgyak biztosításának feltételei a felek közötti megegyezés tárgyát képezik.

 • Listing ID: 2885
 • Pályázati feltételek: A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében lehet betölteni gazdálkodó szervezeti formában - egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szervezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a felnőtt háziorvosi munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképesítés birtokában.
  Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehetőség van az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett Praxisprogramokba történő bekapcsolódásra.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó:
  - önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
  - az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
  - az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - egészségügyi alkalmasság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:
  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
  Dr. Varga Andrea jegyzőnek címezve
  2660 Balassagyarmat
  Rákóczi fejedelem út 12.
  A borítékra, kérjük, írják rá: IV. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata
 • Megye: Nógrád
 • Város: Balassagyarmat
 • Email: varga@balassagyarmat.hu
 • Telefon: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtől a 06-35-505-925 vagy a 06-20-447-6922 telefonszámokon.
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1607
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását majd a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
 • Hirdető neve: Balassagyarmat Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.