Pályázati felhívás Darány vegyes fogorvosi körzet betöltésére - letelepedési támogatással

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Darany Kozseg Onkormanyzata / 52 megtekintés

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi, Kastélyosdombó, Lakócsa, Potony, Szentborbás és Tótújfalu vegyes fogorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
A fogorvosi körzet területi leírása: a felsorolt községek teljes közigazgatási területe a vegyes fogorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel fogászati alapellátás biztosítása.
Eredményes pályázat esetén a Társulás feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A feladatellátás helye: 7977 Kastélyosdombó, Fő utca 73. szám alatt található fogorvosi rendelő.
A fogorvosi rendelő működtetéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Juttatások:
– A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
– A társulás az egészségügyi szolgáltató részére a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínéül szolgáló orvosi rendelő kialakítására alkalmas helyiséget biztosítja.
Letelepedési támogatás igénybe vehető!

A pályázat elbírálásának módja: a pályázókat a Társulási tanács vagy annak bizottsága meghallgathatja. A pályázatok elbírálásáról a Barcsi Többcélú Kistérségi társulás Tanácsa dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 30/616-8985-ös telefonszámon Reiz Tamás elnöktől kérhető.

 • Listing ID: 3346
 • Pályázati feltételek: – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  – büntetlen előélet
  – cselekvőképesség
  – egészségügyi alkalmasság
  – érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – fényképes szakmai önéletrajz;
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
  – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  – Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
  – érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
  – praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya;
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
  – egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
  – személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
  – nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
  - pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Társulási Tanács vagy eseti bizottsága nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton, zárt borítékban a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás címére (7555 Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3. ) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat Darány”
  - elektronikus úton a reiztamas@gmail.com e-mail címre. Tárgyban kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat Darány”
  - személyesen Reiz Tamás elnök részére (7977 Potony, Petőfi u. 9.)
 • Megye: Somogy
 • Város: Darány
 • Email: reiztamas@gmail.com
 • Telefon: 30/616-8985
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3193
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Barcsi Többcélú Kistérségi társulás
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos