Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: SMJVOnk / 42 megtekintés

A 11. számú felnőtt háziorvosi körzet betölthető egészségügyi szolgálati jogviszonyban (munkáltató: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, Salgótarján Füleki út 41., foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő) vagy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel is. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján történik. Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Szakembereket Salgótarjánba” programról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján önkormányzati bérlakás kedvezményes bérbeadására, a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében foglalt iparűzési adó kedvezmény biztosítására, valamint a Közgyűlésének a 243/2013. (XI. 28.) határozatában foglalt önkormányzati költségvetési támogatás nyújtására van lehetőség.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás: Nagy Angéla szociálpolitikai referens; 06/32/417-255/275 mellék
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

 • Listing ID: 5609
 • Pályázati feltételek: A hatályos jogszabályokban (2003. évi LXXXIV. törvény, 2000. évi II. törvény, 2020. évi C. törvény, 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet) előírt feltételeknek való megfelelés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
  1. a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  2. részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  3. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  4. alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát,
  5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a felnőtt háziorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni,
  6. nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Felnőtt háziorvosi pályázat – 11. számú felnőtt háziorvosi körzet.”
 • Megye: Nógrád
 • Város: Salgótarján
 • Email: nagy.angela@salgotarjan.hu
 • Telefon: 06-30-582-5384
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Ellátandó lakosságszám: 1532 (kártya: 828)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.02.03.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.11.30.
 • Hirdető neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.