PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Janoshalma / 247 megtekintés

Jánoshalma Városi Önkormányzat pályázatot hirdet – hét és fél hónapja megüresedett- területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) formában / vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő felnőtt háziorvosi tevékenységre.
A munkavégzés helye: 6440 Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1. alatti, bérelt önkormányzati orvosi rendelő.
A praxis térítésmentesen kerül átadásra. Az önkormányzat igény szerint bérlakást tud biztosítani.

Ellátandó feladatok: Jánoshalma Város 2. számú háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés/alkalmazotti jogviszony esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés/az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

 • Listing ID: 6417
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  - egészségügyi alkalmasság,

  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,

  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában/az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony szerint történő működtetéséről,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  - Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
  - Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Jánoshalma Város Polgármesteréhez címzett – 6440 Jánoshalma Béke tér 1. - lezárt borítékban.

  A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 2. számú háziorvosi körzet betöltésére”
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Jánoshalma
 • Email: juhasz.aniko@janoshalma.hu
 • Telefon: +36306395331
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Jánoshalma Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményezik, a pályázatok a beérkezést követően folyamatosan kerülnek elbírálásra a Képviselő-testület soron következő ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.