Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére Dunakeszin

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: hegedus.eva@dunakszi.hu / 62 megtekintés

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre.

Az ellátandó feladatkör:
Dunakeszi Város XV. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó biztosítottak ellátása

A feladat ellátásának helye:
Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.
Címe: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68.

Pályázati feltételek:
-büntetlen előélet,
-magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
-Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
– vállalkozói formában való működtetés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „XV. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata”

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés, 2023. október 26.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.

A praxisba bejelentett biztosítottak száma:

1544 fő

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.dunakeszi.hu
www.oali.hu
www.mok.hu
Egészségügyi Közlöny

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 06 27/542-800-as telefonszámon lehet kérni.

 • Listing ID: 10961
 • Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
  -magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
  -Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
  - vállalkozói formában való működtetés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „XV. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata”
 • Megye: Pest
 • Város: Dunakeszi
 • Email: hegedus.eva@dunakeszi.hu
 • Telefon: A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 0627/542-800-as telefonszámon lehet kérni.
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1544
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.
 • Hirdető neve: Dunakeszi Város Önkományzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés, 2023. október 26. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.