Pályázati felhívás fogorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Hernadnemeti / 75 megtekintés

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a Hernádnémeti és Hernádkak település fogorvosi vegyes körzetének vállalkozási formában történő ellátására.
A fogorvosi feladat ellátás a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi és az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásra terjed ki.
A feladatellátás helye: Hernádnémeti fogászati rendelő
3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc utca. 17.

 • Listing ID: 3697
 • Pályázati feltételek: - A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM. rendelet előírásainak;
  - büntetlen előélet;
  - egészségügyi alkalmasság;
  - érvényes működési nyilvántartás;
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz;
  - motivációs levél;
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - egészségi alkalmasság igazolása
  - igazolás működési nyilvántartásba vételéről
  - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  - pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti
  - pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
 • A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével
  (3564 Hernádnémeti Kossuth. u 38.)
  - Személyesen: a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalban
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Hernádnémeti
 • Email: hernadnemeti@gmail.com
 • Telefon: +36-20-580-4203
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 05. 01.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 31.
 • Hirdető neve: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.