PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEK HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: Sajolad2021 / 348 megtekintés

Sajólád Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony / munkaszerződés keretében betöltendő gyermek háziorvosi tevékenységre.
Az önkormányzat a tevékenység ellátásához egy frissen felújított, teljesen felszerelt rendelőt biztosít, igény szerint szolgálati lakást.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.sajolad.hu
www.oali.hu

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pozbai Zoltán polgármester nyújt a 46/593-220-as telefonszámon.

 • Listing ID: 1870
 • Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
  -magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
  -Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
  – vállalkozói / alkalmazotti formában való működtetés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajz,
  – motivációs levél,
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  – Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  – a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Sajólád Község Önkormányzata részére címezve (3572 Sajólád, Ady E. utca 2.)
  A borítékon kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi körzet pályázata”
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Sajólád
 • Email: ph@sajolad.hu
 • Telefon: +3646593220
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 650
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés / munkaszerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően .
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15.
 • Hirdető neve: Sajólád Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.