Pályázati felhívás Harta Nagyközség II. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: OnkormanyzatHarta / 49 megtekintés

Harta Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a II. számú felnőtt háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátására.
Ellátandó terület: Harta Nagyközség II. számú körzet és Dunatetétlen község
A praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át az Önkormányzat a nyertes pályázó részére. A rendelő önkormányzati tulajdonban áll, felújított, jól felszerelt.
Szolgálati lakás biztosított.
Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást külön indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 10549
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
  2. B kategóriás jogosítvány
  3. Magyar állampolgárság
  4. Büntetlen előélet
  5. Cselekvőképesség
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  7.Egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes személyi és szakmai életrajz
  - Orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
  - Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata
  - Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
 • A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton vagy személyesen Harta Nagyközség Önkormányzatánál ( 6326 Harta, Templom utca 68.)
  - elektronikus formában harta@harta.hu e-mail címre
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Harta
 • Email: harta@harta.hu
 • Telefon: 0678/507-070
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1712
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. 09. 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.18.
 • Hirdető neve: Harta Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.31.