Pályázati felhívás házi gyermek háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Dunakeszi Város Önkormányzata / 40 megtekintés

 • Listing ID: 2967
 • Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
  -magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
  -Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
  - vállalkozói formában való működtetés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „IV. számú gyermek háziorvosi körzet pályáz
 • Megye: Pest
 • Város: Dunakeszi
 • Email: kaposztassy.zsuzsa@dunakeszi.hu
 • Telefon: 0627/542-800
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 840 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.11.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.09.15.
 • Hirdető neve: Dunakeszi Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés, 2021.09.23.