PÁLYÁZATI FELHÍVÁS házi gyermekorvosi feladat ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Nemeth Reka / 108 megtekintés

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2021. (VI.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására 2022. április 1-jétől.
A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/ magánorvos) az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt 2022. április 1-jétől 5 év időtartamra.
Az Önkormányzat a házi gyermekorvos részére belvárosi szolgálati lakást biztosít határozott időre – 5 évre – de legfeljebb a feladat-ellátás időtartamára.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetője a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A házi gyermekorvosi feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, házi gyermekorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a házi gyermekorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájától
Lehoczki Monika irodavezető:
Elérhetőségei:
Telefon: (88) 549-235 (30) 4960390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu
Németh Réka szociális és egészségügyi referens:
Elérhetőségei:
Telefon: (88) 549-173 (20) 2941457
E-mail: nemeth.reka@gov.veszprem.hu

 • Listing ID: 2968
 • Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivációs levél,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • cégbírósági kivonat.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat”. megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Veszprém
 • Email: nemeth.reka@gov.veszprem.hu
 • Telefon: 06202941457
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): A körzet lakosságszáma: 471 fő, ezen felül 200 fő területi ellátási kötelezettségen kívüli gyermek
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.04.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.03.15.
 • Hirdető neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.20.