Pályázati felhívás háziorvosi álláshely betöltésére

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: / 26 megtekintés

Pályázati felhívás
háziorvosi álláshely betöltésére

Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a jászkiséri III. számú vegyes háziorvosi körzet vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe: 5137 Jászkisér, Ladányi út 1.

Ellátandó feladatok: a jászkiséri III. számú vegyes háziorvosi körzet (felnőtt és gyermekorvosi) háziorvosi feladatok teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

Praxis leírása: a körzetben jelenleg leadott kártyaszám: ~ 2600 kártya

A rendelőt az önkormányzat 2014-ben felújította, jól felszerelt, korszerű, a működési engedély jelenleg az önkormányzaté, a körzet jelenleg helyettesítés útján ellátott. A praxisjog 2024. június 30. napjáig dr. Kolláth Bálint Zoltán háziorvos tulajdonát képezi. A körzet rendelkezik a jogszabályban előírt minimum feltételekkel, eszközökkel. A rendelő az Egészségház épületében van, ahol három háziorvos, és a védőnők is helyet kaptak.
A praxisjog Jászkisér Város Önkormányzatával megkötött szerződés alapján, az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiadott praxisengedély alapján szerezhető meg. A működési engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya adja ki. A praxis finanszírozásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezetével kell szerződést kötni.
Központi ügyeleti ellátás megoldott, 2023. szeptember 1-től az Országos Mentőszolgálat által.
Az Egészségházban a vérvétel, a fizikoterápiás ellátás, a foglalkoztatás egészségügy működik.

Az állás betöltésének feltételei:
1./ A háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi törvényeknek: – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
és rendeleteknek:
– 4/2000. (II.25.) EüM rendelet,
– 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
való megfelelés;
2./ A praxis vállalkozói formában, egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő működtetése;
3./ Büntetlen előélet;
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
a) Végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
részletes szakmai önéletrajz;
b) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kérelmezésének igazolása;
c) Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás (Országos Kórházi Főigazgatóság alap- és működési nyilvántartásából nyomtatott adatlap);
d) egészségügyi alkalmasságot igazoló érvényes okirat másolata;
e) a vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány (igazolás), társas vállalkozás
esetén cégbírósági bejegyzést tanúsító okirat másolata;
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
g) nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A megbízás időtartama: A magbízás határozatlan időre szól, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-átadási szerződés vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó munkaszerződés alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 20.

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Jászkisér Város Polgármesterének címezve, 5137 Jászkisér, Fő út 7.
A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
A pályázati dokumentáció (borítékban) személyesen is átadható a polgármesternek.
Egyéb információt Lukácsi György polgármester, vagy dr. Németh Adrienn jegyző nyújt, a 57/550-130-as telefonszámon, vagy a polgarmester@jaszkiser.hu, jegyzo@jaszkiser.hu címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő, munkaterv szerinti képviselő-testület soron kívüli ülésének napján történik.

A praxis betölthető: a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően azonnal.

A pályázati felhívás megjelenik:
– OKFŐ honlapon
– a MOK internetes felületen;
– a NEAK honlapján;
– Jászkisér város hivatalos honlapján (www.jaszkiser.hu)

 • Listing ID: 15281
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászkisér
 • Email: info@jaszkiser.hu
 • Telefon: 0657550130
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Jászkisér Város Önkormányzata