PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kompolt Kozsegi Onkormanyzat / 47 megtekintés

Praxis leírása:
– A kompolti felnőtt háziorvosi feladatok teljeskörű ellátása,
– önkormányzati felújított, jól felszerelt korszerű rendelő,
– gyakorlott, helyismerettel rendelkező ápoló asszisztens,
– épületen belül felújított, berendezéssel ellátott szolgálati lakás biztosított,
– központi orvosi ügyeleti ellátás biztosított (3300 Eger, Szálloda u. 2/A. fsz.)

 • Listing ID: 7701
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  - a praxis vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való működtetése,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - büntetlen előélet,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  - részletes szakmai önéletrajz,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - vállalkozási formától függően: egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: - a pályázatot postai úton, 2 példányban kell benyújtani Kompolt Község Polgármesterének címezve: 3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.
  - a borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”
  - pályázattal kapcsolatos információt Balázs Zoltán polgármester nyújt, telefon: 30/229-5366 vagy polgarmester@kompolt.hu e-mail címen
 • Megye: Heves
 • Város: Kompolt
 • Email: banyaileticia@kompolt.hu
 • Telefon: +3636489029
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1590 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.28.
 • Hirdető neve: Kompolt Községi Önkormányzat