Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: EKOH / 287 megtekintés

Kárász Község Önkormányzata, mint a Kárász, Köblény, Magyaregregy, Szalatnak és Vékény községek alkotta háziorvosi körzet székhely önkormányzata pályázatot hirdet a kárászi központú, a fenti településekre kiterjedő ellátási területtel rendelkező felnőtt háziorvosi praxis betöltésére.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Lép Péter polgármester nyújt, a +36304392399 -es telefonszámon.

A háziorvos a székhely rendelőn kívül a többi település háziorvosi rendelőjében is rendel az önkormányzatokkal kötendő megállapodás szerinti időpontban és időtartamban.

 • Listing ID: 3934
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet;
  – az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
  — a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  -B kategóriás jogosítvány;
  — saját gépkocsi;
  – egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata
  -a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
  -gyakorlat igazolása,
  -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - egészségi alkalmasság igazolás
  -Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  -Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  -Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
  Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Kárász Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7333 Kárász, Petőfi u. 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következőt: Háziorvosi pályázat.
  Személyesen: A pályázatnak az önkormányzat székhelyén való benyújtásával.
 • Megye: Baranya
 • Város: Kárász
 • Email: polgarmester@karasz.hu
 • Telefon: +36304392399
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1568
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.10.30.
 • Hirdető neve: Kárász Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.11.05.