Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Nyaregyhaza Nagykozseg Onkormanyzata / 102 megtekintés

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a jelenleg helyettesítéssel ellátott nyáregyházi 1. számú háziorvosi körzet (azonosító: 130091185) lakosságának területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására, határozatlan időre.

A háziorvosi rendelő címe: 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1. – Dr. Marjai Viktor Egészségház

Egyéb információk:
‒ A praxis az önkormányzat alkalmazottjaként, vagy vállalkozóként feladatellátási szerződés alapján is betölthető.
‒ A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogát nem kell megvásárolni, azt az illetékes hatóságtól kell megkérni.
‒ A külön nővérszobával rendelkező, felújított, új eszközökkel és bútorzattal ellátott rendelőt ingyenesen bocsájtjuk rendelkezésre a háziorvosi tevékenység ellátásához, valamint a közüzemi költségeket – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.
‒ A praxis 24 hónapja betöltetlen, így az orvosok letelepedési támogatása igényelhető.
‒ Az ügyeleti ellátás központi ügyeleti formában működik (pilisi központtal, 3 fős személyzettel).
‒ Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkaszerződés vagy feladat-ellátási szerződés időtartama:
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 6 év időtartamra szóló munkaszerződést, vagy feladat-ellátási szerződést köt.

További információk:
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Mészáros Sándor polgármesternél a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal titkársági telefonszámán lehet: +36 (29) 690-180

 • Listing ID: 2602
 • Pályázati feltételek: ‒ megfelelés a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítésnek és az ott előírt egyéb feltételeknek, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak;
  ‒ magyar állampolgárság;
  ‒ büntetlen előélet;
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: ‒ részletes szakmai önéletrajz;
  ‒ motivációs levél;
  ‒ iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata;
  ‒ egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
  ‒ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  ‒ Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
  ‒ illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
  ‒ egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata;
  ‒ a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  ‒ a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
  ‒ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e pályázata zárt ülésen való tárgyalását;
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalba (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.) Nyáregyháza Nagyközség Polgármesterének címezve kell benyújtani.
  A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az 1. sz. háziorvosi praxis betöltésére”.
  A postán benyújtott pályázatoknak is be kell érkezniük a megadott időpontig. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.
 • Megye: Pest
 • Város: Nyáregyháza
 • Email: hivatal@nyaregyhaza.hu
 • Telefon: +36 (29) 690-180
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.11. 29.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 9. 12.00 óra
 • Hirdető neve: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 07. 30.