Pályázati felhívás Kiskunhalas Város III. sz. felnőtt háziorvosi körzete betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Kiskunhalas Varos Onkormanyzata / 275 megtekintés

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony esetén a kinevezést követően
Munkavégzés helye:
• Kiskunhalas III. felnőtt háziorvosi körzet központi rendelő (6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 20.)
Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és megállapodás az irányadó.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestere hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket.
• Kiskunhalas állandó lakossága: 28.106 fő, ebből az ellátandó körzet megközelítően 1470 kártyaszámmal rendelkezik.
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezetőnél a 06-77/523-165-ös telefonszámon.

 • Listing ID: 1858
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
  • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
  - nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmassági igazolás,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  - a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Fülöp Róbert Polgármester, Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kiskunhalas
 • Email: turine.e@kiskunhalas.hu
 • Telefon: 06-77/523-165
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1470
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Elbírálást követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan 2022. június 30-ig
 • Hirdető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 01.