Pályázati felhívás Pankasz fogorvosi körzet betöltésére.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Községi Önkormányzat pankasz / 43 megtekintés

– A pályázat elbírálásának módja: A pályázó meghallgatását és a pályázat elbírálását, a fogorvosi körzethez tartozó települések önkormányzatainak polgármesterei végzik.
-A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszába, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
– A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az arról szóló referencia.
-A fororvosi körzethez tartozó települések: Pankasz, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Kisrákos, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szaknyér, Szatta, Viszák.
-A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.
-Eredményes pályázat esetén az érintett önkormányzatok határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
-A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
-A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatokfinanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rend. alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
-Feladatellátás helye: 9937 Pankasz Fő u. 64.
-A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a közös használatú helyiségekre eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket.
-Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
-A praxishoz a fogorvosok letelepedésének támogatása igényelhető.

 • Listing ID: 5462
 • Pályázati feltételek: -A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés.
  -Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend. előírt feltételek.
  -Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend. előírt feltételek megléte.
  -Bűntetlen előélet.
  -Egészségügyi alkalmasság.
  -Érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -Fényképes szakmai önéletrajz.
  -Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata.
  -Külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata.
  -Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  -Magyar Orvosi Kamara tagsági Igazolvány másolata.
  -Érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK) igazolása.
  -Praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya.
  -Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata.
  -Egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata.
  -Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  -Pályázó nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani a következő címre: Ivánc Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltsége
  9937 Pankasz, Fő u. 64.
  A borítékon kérjük feltüntetni: "Fogorvosi pályázat Pankasz"
 • Megye: Vas
 • Város: Pankasz
 • Email: pankasz@pwnet.hu
 • Telefon: 0694548061
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1983
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.01.01.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.11.30.
 • Hirdető neve: Községi Önkormányzat Pankasz
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.12.10.