Pályázati felhívás Sátoraljaújhely IV. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata / 95 megtekintés

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, jelenleg betöltetlen, IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására az alábbiakban részletezett pályázati feltételekkel.
Az önkormányzat a nyertes pályázó számára igény szerint Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő- testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet alapján városérdekből bérlakást biztosít.
A háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészégügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelete (https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/492446) tartalmazza.
A háziorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, 2020. január 1. napja óta tartósan betöltetlen.

 • Listing ID: 3338
 • Pályázati feltételek: - A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében lehet betölteni gazdálkodó szervezeti formában - egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szervezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (továbbiakban: Rendelet), az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi törvényben, az önálló orvosi tevékenység szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben a felnőtt háziorvosi munkakör ellátásához előírt végzettség és szakképesítés birtokában.
  - Büntetlen előélet,
  - Cselekvőképesség,
  - Egészségügyi alkalmasság,
  - Érvényes működési nyilvántartás és a Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
  - az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
  - az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
  - kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmasság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:
  Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
  dr. Terdik Sándor jegyzőnek címezve
  3980 Sátoraljaújhely
  Kossuth Lajos tér 5.
  A borítékra, kérjük, írják rá: IV. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Sátoraljaújhely
 • Email: jegyzo@satoraljaujhely.hu
 • Telefon: +36306258823
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1333
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását majd a szükséges feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
 • Hirdető neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladatellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.