Pályázati felhívás Szendrő I. háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szendro Varos Onkormanyzata / 55 megtekintés

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tartósan betöltetlen Szendrő I. számú felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására. A tartósan betöltetlen körzet területi ellátási kötelezettsége Szendrő felnőtt lakosságának felére terjed ki.
A munkavégzés helye: 3752 Szendrő, Rákóczi u. 17. szám alatti I. Háziorvosi Rendelő
Illetmény és juttatás: Vállalkozás esetén az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján.

 • Listing ID: 11543
 • Pályázati feltételek: – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
  – valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
  - egészségügyi alkalmasság,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedet személy
  – vállalkozás formájában történő működtetés esetén a cégbejegyzés, vagy nyilvántartási száma
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajz,
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  – Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
  – hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  – a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Szendrő Város Önkormányzat címére (3752 Szendrő, Hősök tere 1.). Szendrő Város Önkormányzatának polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Szendrő
 • Email: polgarmester@szendro.hu
 • Telefon: +36-48/560-506
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 01, illetve a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 31.
 • Hirdető neve: Szendrő Város Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, illetve legkésőbb 2023. november 30.