Pályázati felhívás Vajszló II.sz. HÁZIORVOSI körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: VAJSZLO / 380 megtekintés

• A háziorvosi körzet több, mint egy éve betöltetlen,
• Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget térítésmentesen biztosítja.
• A II.számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el a iskola – és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat.
• Ügyeleti kötelezettség nincs, csak lehetőség, ugyanis a térségben működik központi orvosi ügyelet.
• Önkormányzati szolgálati lakás biztosítása megoldható.
• Jövedelem megegyezés szerint.

 • Listing ID: 3482
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti képesítés megléte,
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • B kategóriás jogosítvány,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  • a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  • amennyiben a praxis üzemeltetése vállalkozóként történik, vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását a Képviselő-testület zárt ülésén kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Vajszló Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.) A borítékra kérjük feltüntetni: "háziorvosi körzet pályázat"
 • Megye: Baranya
 • Város: Vajszló
 • Email: horvath@vajszlo.hu
 • Telefon: 73/485-141/7.mellék
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1807
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően a Képviselő-testület döntése szerint
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.augusztus 31.
 • Hirdető neve: Vajszló Nagyközség Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.szeptember 30.