Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes praxisú háziorvosi feladatok egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Pand Kozseg Onkormanyzata / 56 megtekintés

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes praxisú háziorvosi feladatok egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő ellátására.
Háziorvosi rendelő címe: 2214 Pánd, Szilassy utca 1/B
A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű – de minimum 5 év időtartamú – feladat-ellátási szerződést köt.
Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb információk: A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról jelenleg Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában. (A jogszabályi változások ezt módosíthatják.)
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A rendelő fenntartási költségei (rezsiköltség) a feladat-ellátót terhelik, bérleti díj nincs. A rendelők alapfelszereltségét jelentő bútorzatot, eszközöket az önkormányzat biztosítja. A rendelők eszközparkja megfelel a jogszabályi előírásoknak. A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
A körzet 2023.01.01. óta betöltetlen, helyettesítéssel megoldott.

A háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a községek közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (bölcsőde, óvoda, iskola).
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
A praxis saját vállalkozásban is működtethető
A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit jelenleg az önkormányzat foglalkoztat egészségügyi jogviszonyban. Az ápoló foglalkoztatása a háziorvos feladata.

Várjuk a friss diplomások jelentkezését is. Igény esetén szolgálati lakást biztosítani tudunk.

 • Listing ID: 8675
 • Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
  Doktori (PhD), Orvostudomány, Háziorvos
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  Egészségügyi alkalmasság igazolása
  Vállalkozás formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata
  Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  Nyilatkozat nyílt vagy zárt ülés keretében való elbírálásról
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Pánd Község Önkormányzata részére 2214 Pánd, Fő út 84. címre, kérjük a borítékra feltüntetni: "Háziorvos pályázat"
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lázók József polgármester nyújt, a 0630 315 9434 -os telefonszámon
 • Megye: Pest
 • Város: Pánd
 • Email: hivatal@pand.hu
 • Telefon: 06303159434
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2000 fős település
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 13:00
 • Hirdető neve: Pánd Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Azonnal, de legkésőbb 2023.09.25. 18:00