Pápa, V. sz. házi gyermekorvosi körzet letelepedési (20Millió) és lakhatási támogatással(200.000 Ft/hó) (praxisjoggal rendelkezőnek kiegészítő támogatás a praxisjog ellentételezésére)

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát / 32 megtekintés

Pápa Város 5. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában, igény esetén szolgálati jogviszonyban
– ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel, mely hétköznap 17.00-20.00 óráig tart, (nincs éjszakai és hétvégi ügyelet)
– az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A feladat ellátásának helye: 8500 Pápa, Huszár ltp. gyermekorvosi rendelő

A körzet tartósan betöltetlen, így 20M forint letelepedési támogatás igényelhető rá. Lakhellyel nem rendelkező pályázó részére max. 200.000 Ft lakhatási támogatás igényelhető. Hozzánk költöző, praxisjoggal már valahol rendelkező pályázó esetén, az elveszítendő régi praxisjog ellentételezése céljából 10Millió forint támogatás igényelhető.

 • Listing ID: 9389
 • Pályázati feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
  - az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „5. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Pápa
 • Email: alapellatas@papa.hu
 • Telefon: 06306480846
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően működési engedély (+praxisjog )megszerzése után
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.15. illetve folyamatosan
 • Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés