Pápa, VIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet 14M Ft letelepedési támogatással + lakhatási támogatással

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát / 24 megtekintés

Pápa Város VIII. sz. háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában, vagy alkalmazottként egészségügyi szolgálati jogviszony formában is ellátható
– ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel, hétköznap du 16.00-20.00/20.00-08.00.(nincs hétvégi és ünnepnapi kötelezettség) -OMSZ átvétel szeptemberre tervezett
– az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK -al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A körzet tartósan betöltetlen, ezért a NEAK letelepedési pályázatán pályázható. A városba költöző orvos havi max. 200.000 Ft lakhatási támogatást igényelhet. (max 3 éven keresztül) A már máshol praxisjoggal rendelkező orvos, jelenlegi praxisjoga ” elvesztése” miatt egyszeri 10M Ft támogatást kaphat az Önkormányzattól, amennyiben a fenti körzetet betölti.

 • Listing ID: 9387
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés, szakvizsga hiányában praxisprogramban való részvétel képzési szerződéssel
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
  - egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat elfogadásával kapcsolatban Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt.
  A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „VIII. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Pápa
 • Email: alapellatas@papa.hu
 • Telefon: 06306480846
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően működési engedély (+praxisjog )megszerzése után
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15. illetve folyamatosan
 • Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés