Páty Község Önkormányzata házi gyermekorvosi praxist hirdet

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: jegyzopaty / 88 megtekintés

 • Listing ID: 10302
 • Pályázati feltételek: Páty Község 1. számú - 2019 március 1-től helyettesítéssel ellátott - házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.
  A feladat ellátásának helye: 2071 Páty Árpád u.14. (felújított gyermekorvosi rendelő)
  Pályázati feltételek:
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
  - szakmai önéletrajz,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  - pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Páty Község Polgármestere, részére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata
  A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
  A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
 • Megye: Pest
 • Város: Páty
 • Email: ugyfelszolgalat@paty.hu
 • Telefon: 0623555532
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. október 1
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.31.
 • Hirdető neve: Páty Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.15.