Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet betöltetlen felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére

 Vegyes háziorvosi / Hirdető: PerKozsegOnkormanyzata / 52 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet betöltetlen felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére

Pér Községi Önkormányzata Győr-Moson-Sopron vármegyébe, Győrhöz közel eső, folyamatosan fejlődő községbe keres háziorvost, megüresedő vegyes háziorvosi praxis ellátására. A település lakosságszáma: 2400 fő. Az önkormányzat pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, péri vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok ellátásra.
A körzet háziorvosi rendelőjének címe: 9099 Pér, Szent Imre utca 4. Az önkormányzat a rendelő vonatkozásában vállalja az alábbi költségeket: üzemeltetési költségek (víz, gáz, áram, szennyvíz, hulladék elszállítása), épület biztonsági rendszerének távfelügyeleti díja, az internet szolgáltatás költségei, telefonköltség, rendelőben használatos számítógép javításának, pótlásának költsége, orvosi számítógépes program havi díjának költségei, az egészségügyi textília mosatásának, pótlásának költségei, a rendeléshez szükséges fogyóeszközök, egyszer használatos eszközök, irodaszerek beszerzésének, pótlásának költsége, rendelői postaköltségek, takarítás költségei, orvosi eszközök beszerzésének, javításának, pótlásának költségei, rendelőben és váróban használatos bútorok beszerzésének, javításának, pótlásának költsége.
A háziorvosi tevékenység ellátása érdekében szükséges tárgyi feltételeket (orvosi eszközöket, berendezéseket) az önkormányzat a pályázatot elnyerő orvos térítésmentes használatába átadja.

A praxissal és praxisjoggal kapcsolatban további felvilágosítás Biliczki József polgármestertől a +3630/2886802 számú telefonszámon kérhető.
Igény esetén az önkormányzat SZOLGÁLATI LAKÁST biztosít. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte
2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton egy példányban Pér Község Önkormányzata részére címezve (9099 Pér, Szent Imre u. 1.) A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 31.
Pér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását követően.

Pér, 2023. augusztus 7.

Biliczki József sk.
polgármester

 • Listing ID: 10731
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Pér
 • Email: jegyzo@per.hu
 • Telefon: +36202715566
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Pér Község Önkormányzata