Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata házi gyermekorvosi állást hirdet területi ellátási kötelezettséggel

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 6 nap. Hirdető: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata / 21 megtekintés

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata szükség esetén: önkormányzati érdekből lakást biztosít. A körzetben az asszisztencia biztosított, ügyeleti ellátásban való részvétel nincs. A körzet 2,5 éve betöltetlen, így tartósan betöltetlennek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében.

 • Listing ID: 2889
 • Pályázati feltételek: • Egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képzettség,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése, Magyar orvosi kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai gyakorlat igazolása
  • Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
  • praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről
  • pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldéssel (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.). Kérjük a borítékon feltüntetni a PTF/26/2021. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
  vagy
  • Elektronikus úton Horváth Éva részére a polgarmester@petfurdo.hu e-mail címen keresztül.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Pétfürdő
 • Email: polgarmester@petfurdo.hu
 • Telefon: +36309948390
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 704
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15., majd folyamatos
 • Hirdető neve: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Mivel a munkáltató szolgáltató az Önkormányzat, a szolgáltató vezetője a polgármester, mint a munkáltatói jog gyakorlója. Amennyiben a jelentkező vállalkozásban kívánja ellátni a feladatot, úgy az augusztus 15-ét követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen születik döntés.