Pomáz házi gyermekorvosi pályázat

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Pomaz2021 / 25 megtekintés

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti 2. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
Háziorvosi rendelő címe: 2013 Pomáz Jankovich Gyula utca 2.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.
A praxisra kiegészítő támogatás vehető igénybe.

 • Listing ID: 3083
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formájában való feladatellátás.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, elektronikus úton a pahn.bernadett@pomaz.hu címre, vagy postai úton Pomáz Város Önkormányzata részére címezve (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.
 • Megye: Pest
 • Város: Pomáz
 • Email: pahn.bernadett@pomaz.hu
 • Telefon: 26814301
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 795 (254)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: engedélyezést követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.
 • Hirdető neve: Pomáz Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2021. októberi rendes ülése.