Pomáz ingyenes háziorvosi praxis támogatásokkal (lakhatási, - ÉS 12. 000.000 Ft letelepedési támogatás)

 Felnőtt fogorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Pomaz2021 / 147 megtekintés

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti 1. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási vagy akár egészségügyi szolgálati jogviszony formájában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való feladatellátás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 16.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, elektronikus úton a pahn.bernadett@pomaz.hu címre, vagy postai úton Pomáz Város Önkormányzata részére címezve (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: Az illetékes szakmai bizottság értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti meghallgatására.
Az elbírálás határideje: a Képviselő-testület 2022. januári rendes ülése.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Ellátandó lakosságszám: 2201 fő.
Leadott kártyák száma: 1605 db.

Háziorvosi rendelő címe: 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 21.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat és eszközök rendelkezésre állnak.
A praxisra 12.000.000. Ft szabadon felhasználható letelepedési támogatás, illetve a Pomáz városban kézfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet feltételeinek való megfelelés esetén lakhatási támogatás vehető igénybe.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő e-mail címen: pahn.bernadett@pomaz.hu, illetve telefonszámon lehet: 0626814301.

 • Listing ID: 3235
 • Megye: Pest
 • Város: Pomáz
 • Email: pahnbernadett@gmail.com
 • Telefon: 26814301
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2201 (1605 )
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: ingyenes
 • Hirdető neve: Leidinger István