Pomáz ingyenes praxis letelepedési támogatással

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Pomaz2021 / 119 megtekintés

Háziorvosi rendelő címe: 2013 Pomáz Kossuth Lajos u. 21. A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat és eszközök rendelkezésre állnak.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
A praxisra (vállalkozói jogviszony formájában történő feladat-ellátás esetén) 12.000.000. Ft szabadon felhasználható letelepedési támogatás, illetve önkormányzati rendelet feltételeinek való megfelelés esetén lakhatási támogatás vehető igénybe.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Az illetékes szakmai bizottság értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti meghallgatására.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 4448
 • Pályázati feltételek: büntetlen előélet
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - vállalkozói, illetve egészségügyi szolgálati jogviszony formában való feladatellátás.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen jogviszony formájában kívánja ellátni a tevékenységet.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, elektronikus úton a pahn.bernadett@pomaz.hu címre, vagy postai úton Pomáz Város Önkormányzata részére címezve (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
 • Megye: Pest
 • Város: Pomáz
 • Email: pahn.bernadett@pomaz.hu
 • Telefon: 0626814301
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2201 (1605 )
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: engedélyezést követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 16.
 • Hirdető neve: Pomáz Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Képviselő-testület 2022. júniusi rendes ülése.