Rém-Csávoly vegyes fogorvosi körzet ellátása

 Háziorvos / fogorvos praxist kínál / Hirdető: Rem Onkormanyzata / 93 megtekintés

Ellátandó feladat:
Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 9/2022. (IX. 28) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt, Rém-Csávoly közös vegyes fogorvosi körzet működtetése, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
A feladat ellátásnak helye:
6446 Rém, Május 1. utca 19/a.
6448 Csávoly, Eötvös utca 3/b.
A felnőtt fogorvosi körzet lakosságszáma: 3001 fő (2022. október 1-i állapot)
Működtetés formája: vállalkozási forma (egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás tagjaként)
Pályázati feltételek:
• Fogorvosi képesítés
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes felelősség biztosítás
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázathoz csatolni kell:
• fényképes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
• kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
• érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; munkaviszony esetén munkaszerződés
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
A körzet betölthető a hatósági engedélyek megszerzését követően, leghamarabb 2023. április 10-től.
A pályázat benyújtásának határideje: a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Papp Imréné polgármesternek címezve (6446 Rém, Május 1. utca 17.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
Egyéb információk:
• A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásától számított 30. nap.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzatok határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.
• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Imréné polgármester nyújt a 70/3341988-as telefonszámon.

 • Listing ID: 8066
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Rém
 • Email: onkormanyzat.rem@gmail.com
 • Telefon: 06-70-33-41-988
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3001
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Rém Község Önkormányzata és Csávoly Községi Önkormányzat