Rum Község Önkormányzata háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: rumonkormanyzat / 451 megtekintés

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
– 9766 Rum, Béke u. 9.
– 9766 Rábatöttös, Jókai Mór u. 2.
– 9766 Zsennye, Petőfi u. 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Háziorvosi alapellátási feladatok a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A körzethez tartozik az iskola- és ifjúságorvoslási tevékenység biztosítása, a Rumi Rajki István Általános Iskola és a Rumi Játékvár Óvoda intézmények egészségügyi ellátása. A körzet egészségügyi szolgálati jogviszony keretében és vállalkozási formában is ellátható.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az irányadók.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beni Ferenc polgármester nyújt, a +36305726238-as telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 • Listing ID: 4575
 • Pályázati feltételek: Egyetem,
  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  • egészségügyi alkalmasság igazolása,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai,
  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Szakmai gyakorlat igazolása,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • Igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról, praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelöléssel,
  • Nyilatkozatok: a pályázó hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásáról nyílt vagy zárt ülést kér, továbbá nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak Rum Községi Önkormányzata címére történő megküldésével (9766 Rum, Béke u. 22.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Rum/626/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.
  • Elektronikus úton Beni Ferenc polgármester részére a polgarmester@rumkozseg.hu e-mail címre.
  • Személyesen: Beni Ferenc polgármester, Vas megye, 9766 Rum, Béke u. 22.
 • Megye: Vas
 • Város: Rum
 • Email: rum@savaria.hu
 • Telefon: 0694/579018
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1319
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Rum Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: benyújtást követően