Ruzsa Község Önkormányzatának (Csongrád-Csanád megye) pályázati felhívása körzeti házi gyermekorvosi praxis betöltésére.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Ruzsa Kozseg Onkormanyzata / 24 megtekintés

Ruzsa Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel vállalkozói jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenység ellátására.

A munkavégzés helye: 6786 Ruzsa Alkotmány tér 2. Egészségház – gyermekorvosi rendelő. A feladatellátásra korszerű, a tárgyi feltételeknek megfelelő rendelő áll rendelkezésre.

Ellátandó feladatok:
Ruzsa Község házi gyermekorvosi körzetében, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott házi gyermekorvosi feladatok, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Illetmény és juttatások:
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
Igény esetén lakást az Önkormányzat biztosít.
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, lehetőségei szerint egyéb önkormányzati támogatást is biztosít (megegyezés szerint).

 • Listing ID: 3282
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. § (3) bekezdésében a házi gyermekorvosra előírt képesítés;
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, illetve biztosítása;
  - foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság, az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett Országos Orvosi Alap/Működési Nyilvántartásba bejegyzett státusz;
  - egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
  - orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás, aktív státusz igazolása
  - az illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a feladat-ellátási szerződést köt, és a feladat-ellátási-szerződés megkötéséhez, valamint a praxis működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton Ruzsa Község Önkormányzata részére címezve az alábbi elérhetőségre.
  Ruzsa Község Önkormányzata
  6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
  62/285-011
  ruzsa@ruzsa.hu
  További felvilágosítás Sánta Gizella polgármestertől kérhető a fenti illetve a 06/30/522-5449-es telefonszámon.
 • Megye: Csongrád
 • Város: Ruzsa
 • Email: ruzsa@ruzsa.hu
 • Telefon: 62/285-011
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 360
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.
 • Hirdető neve: Ruzsa Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követő követő soros ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.