Salgótarján 10. számú területi ellátási kötelezettségű vegyes fogorvosi körzet felnőtt, gyermek, iskola és ifjúsági fogászati feladatainak ellátása

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: St_EU / 26 megtekintés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 10. számú területi ellátási kötelezettségű vegyes fogorvosi körzet felnőtt, gyermek, iskola és ifjúsági fogászati feladatainak ellátására, 2024. január 1. napjától:
A körzet betölthető egészségügyi szolgálati jogviszonyban (munkáltató: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, Salgótarján Füleki út 41., foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő) vagy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel is. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján történik. Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Szakembereket Salgótarjánba” programról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján önkormányzati bérlakás kedvezményes bérbeadására, a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében foglalt iparűzésiadó-kedvezmény biztosítására, a Közgyűlésnek a 243/2013. (XI. 28.) határozatában foglalt önkormányzati költségvetési támogatás nyújtására, valamint a Közgyűlésnek a 17/2023.(II.28.) határozatában foglalt „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának letelepedést ösztönző programjához” való csatlakozásra van lehetőség (bővebb információ: https://www.salgotarjan.hu/?p=14012).

 • Listing ID: 10998
 • Pályázati feltételek: A hatályos jogszabályokban (2003. évi LXXXIV. törvény, 2000. évi II. törvény, 2020. évi C. törvény, 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet) előírt feltételeknek való megfelelés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  2. részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  3. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  4. alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát,
  5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a fogorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni,
  6. nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Fogorvosi pályázat – 10. számú fogorvosi körzet.”
  Cím: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
 • Megye: Nógrád
 • Város: Salgótaján
 • Email: human@salgotarjan.hu
 • Telefon: 06-32-422-381
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 01.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 31.
 • Hirdető neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.