Salgótarján, 6. számú vegyes fogorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: StESZK / 158 megtekintés

A körzet betölthető egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel is. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján történik. Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Szakembereket Salgótarjánba” programról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján önkormányzati bérlakás kedvezményes bérbeadására, a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében foglalt iparűzési adó kedvezmény biztosítására, valamint a Közgyűlésének a 243/2013. (XI. 28.) határozatában foglalt önkormányzati költségvetési támogatás nyújtására van lehetőség,

 • Listing ID: 2612
 • Pályázati feltételek: A hatályos jogszabályokban (2003. évi LXXXIV. törvény, 2020. évi C. törvény, 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, 313/2011. (XII. 33.) Korm. rendelet) előírt iskolai végzettség, szakképesítés, és egyéb feltételek megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  2. részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  3. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  4. alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát,
  5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a házi gyermekorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni,
  6. nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Fogorvosi pályázat – 6. számú vegyes fogorvosi körzet.”
 • Megye: Nógrád
 • Város: Salgótarján
 • Email: eszk.igazgato@salgotarjan.hu
 • Telefon: 32/431-349
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 15-től
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.
 • Hirdető neve: Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 12.