Sándorfalva Városi Önkormányzat (Csongrád-Csanád megye) körzeti házi gyermekorvosi feladatok ellátására gyermekorvost keres.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Sandorfalva / 156 megtekintés

Sándorfalva város házi gyermekorvosi feladat ellátása, és a házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásához kapcsolt az iskola-egészségügyi feladatok ellátása. A település Csongrád-Csanád megyében, Szegedtől kb. 10 km-re elhelyezkedő dinamikusan fejlődő, 8501 fős kisváros.

A körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.

Bérezés: vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint NEAK finanszírozás szerint.

A feladat-ellátás helye: Egészségház gyermekorvosi rendelő – 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A., Pallavicini Sándor Általános Iskola orvosi szoba – 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17.

A feladat-ellátásra egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet köthet szerződés.

A házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a körzeti házi gyermekorvosi feladatok ellátására köthető szerződés.

 • Listing ID: 2828
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. § (3) bekezdésében a házi gyermekorvosra előírt képesítés;
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, illetve biztosítása;
  - foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság, az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett Országos Orvosi Alap/Működési Nyilvántartásba bejegyzett státusz;
  - egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
  - orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás, aktív státusz igazolása
  - az illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a feladat-ellátási szerződést köt, és a feladat-ellátási-szerződés megkötéséhez, valamint a praxis működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton Sándorfalva Városi Önkormányzat részére címezve az alábbi elérhetőségre.
  Sándorfalva Városi Önkormányzat
  672 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
  62/572-961
  polghiv@sandorfalva.hu
 • Megye: Csongrád
 • Város: Sándorfalva
 • Email: polghiv@sandorfalva.hu
 • Telefon: +3620/777-12-85 Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, vagy +3620/777-12-72 Dr. Török Éva jegyző
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Lakosság száma (0-17 éves állandó lakossági létszám): 1551 fő (2021. 05.05. adat)
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi döntést követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő soros testületi ülésen