Szászberek Községi Önkormányzat fogorvosi álláshirdetése

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szaszberekonk / 82 megtekintés

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szászberek község teljes közigazgatási területét érintő – vegyes körzet – fogorvosi állás betöltésére, és az iskolafogászat biztosítására, vagy legalább heti 8 órában ezen fogászati alapellátási feladatok helyettesítéssel történő ellátására.
A működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
A munkavégzés helye: 5053 Szászberek Móricz Zsigmond utca 5. – orvosi rendelő

 • Listing ID: 12317
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormány rendeletben előírt feltételek megléte
  -büntetlen előélet
  -cselekvőképesség
  -egészségügyi alkalmasság
  - érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
  -iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolat
  (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  -három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélete és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  - érvényes működési nyilvántartás
  -praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolata
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolat
  - egyéni egészségügyi vállalkozó esetén ezt igazoló dokumentum másolat, gazdasági társaság esetén cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolat
  -személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
  -nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton Szászberek Községi Önkormányzat 5053 Szászberek Kossuth L.u.197. szám címezve
  - személyesen ugyanezen a címen
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Szászberek
 • Email: onkormanyzat@szaszberek.hu
 • Telefon: 56/552-017
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 980
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Szászberek Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos