Szászberek Községi Önkormányzat fogorvosi álláshirdetése

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szaszberekonk / 51 megtekintés

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szászberek község teljes közigazgatási területét érintő fogorvosi állás betöltésére vagy legalább heti 8 órában a fogászati ellátás helyettesítéssel történő ellátására.
A munkakörbe tartozó feladatok: a 4/200.(II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint a település teljes közigazgatási területét magába foglaló vegyes körzetben , területi ellátási kötelezettséggel a fogorvosi feladatok ellátása és az iskolafogászat biztosítása.
A működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
A fogorvosi alapellátás körébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályiról szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés keretében történik.

 • Listing ID: 10756
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltétel
  -büntetlen előélet
  -cselekvőképesség
  -egészségügyi alkalmasság
  -érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz (gazdasági társaság esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist)
  -iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolat, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló honosításról szóló irat másolata)
  -három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt,hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  - érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
  - praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  - egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  -személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
  - nyilatkozat, hogy az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011, évi CXII törvényben foglaltak alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázat benyújtásának módja: -postai úton Szászberek Községi Önkormányzatnak 5053 Szászberek Kossuth L.u.197. szám címezve
  - személyese ugyanezen a címen
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Szászberek
 • Email: onkormanyzat@szaszberek.hu
 • Telefon: 56/552-017
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 980
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Szászberek Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos