Szécsény I. sz. háziorvosi körzet 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: lazsan58 / 120 megtekintés

Szécsény I. sz. háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A felnőtt háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadók.

Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani. A praxisjog felett Szécsény Város Önkormányzata rendelkezik. A körzet tartósan betöltetlen. Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzathatározatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételit rögzítik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 -os telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szecseny.hu honlapon szerezhet.

 • Listing ID: 3079
 • Pályázati feltételek: Egyetem, A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak,
  •         B kategóriás jogosítvány,
  •         büntetlen előélet,
  •         magyar állampolgárság,
  •         Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  •         egészségügyi alkalmasság igazolása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         részletes szakmai önéletrajz
  •         motivációs levél
  •         iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
  •         egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
  •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  •         Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  •         Feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén: vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  •         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  •         igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
  •         Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
  •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi 84. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6340/2021. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában).
  •         Elektronikus úton pm.szecseny@globonet.hu oldalon keresztül.
  •         Személyesen: Stayer László (polgármester), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
 • Megye: Nógrád
 • Város: Szécsény
 • Email: pm.szecseny@globonet.hu
 • Telefon: 06-32-370-199
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 841
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.15.
 • Hirdető neve: Szécsény Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.30.