Székesfehérvár 13. számú házi gyermekorvosi körzet

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Szfvar Human / 41 megtekintés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet pályázatot hirdet a székesfehérvári 13. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. Általános iskola iskolaorvosi ellátása, valamint ügyeleti kötelezettség is tartozik a feladatokhoz. A körzet vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátható. A praxis 2021. december 1. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott. A körzethez 800 kártya tartozik.
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (3) bekezdése szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi szakképesítés,
2. büntetlen előélet,
3. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
4. egészségügyi alkalmasság,
5. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.), vagy elektronikus úton a varga.marta@humanszolg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 • Listing ID: 3270
 • Megye: Fejér
 • Város: Székesfehérvár
 • Email: varga.marta@humanszolg.hu
 • Telefon: 203208826
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 800 kártya
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Ár: ---
 • Hirdető neve: Varga Márta igazgató, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet