Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet tartósan betöltetlen Szombathely 11. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 18 óra. Hirdető: Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ / 214 megtekintés / Új

Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet tartósan betöltetlen Szombathely 11. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.
Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Deák F. u. 3.
Ellátandó feladatok:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskola egészségügyi feladatok ellátása is,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel
– önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint
Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

 • Listing ID: 3097
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
  - szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
  - szakmai önéletrajz, motivációs levél
  - OKFŐ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
  - MOK-tagság igazolása,
  - nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel elektronikusan az eu.kult@gesz.szombathely.hu e-mail címre vagy zárt borítékban, Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, (9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.) Vigné Horváth Ilona igazgató részére kell benyújtani. A betölthető praxissal kapcsolatosan részletes információ kérhető Vigné Horváth Ilonától (06 94/313-286), az intézmény igazgatójától.
 • Megye: Vas
 • Város: Szombathely
 • Email: eu.kult@gesz.szombathely.hu
 • Telefon: 0694/313-286
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 826
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül.
 • Hirdető neve: Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen