Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet tartósan betöltetlen Szombathely 13. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ / 319 megtekintés

Szombathely Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet tartósan betöltetlen Szombathely 13. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.
Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Deák F. u. 3.
Ellátandó feladatok:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskola egészségügyi feladatok ellátása is,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel
– önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint
Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

 • Listing ID: 3099
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
  - szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
  - szakmai önéletrajz, motivációs levél
  - OKFŐ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
  - MOK-tagság igazolása,
  - nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel elektronikusan az eu.kult@gesz.szombathely.hu e-mail címre vagy zárt borítékban, Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, (9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.) Vigné Horváth Ilona igazgató részére kell benyújtani.
  A betölthető praxissal kapcsolatosan részletes információ kérhető Vigné Horváth Ilonától (06 94/313-286), az intézmény igazgatójától.
 • Megye: Vas
 • Város: Szombathely
 • Email: eu.kult@gesz.szombathely.hu
 • Telefon: 0694/313-286
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 658
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül.
 • Hirdető neve: Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen