Táborfalva Köztársaság tér 1.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Taborfalva Onkormanyzat / 37 megtekintés

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (2381 Táborfalva, Köztársaság tér l. ) pályázatot ír ki- tartósan betöltetlen – vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok vállalkozói formában történő ellátására.
Munkahely címe: 2381 Táborfalva, Iskola u. 14.
A betöltendő munkakör: 2. sz. vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű egészségügyi vállalkozói jogviszony keretében.

Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
– büntetlen előélet,
– B kategóriás jogosítvány,
– orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
– praxis vállalkozási formában való működtetése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai és személyes önéletrajz,
-fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
– MOK tagság igazolása,
– orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság igazolása
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, valamint a hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Táborfalva Nagyközség Polgármestere 2381 Táborfalva, Köztársaság tér l. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”
Az állás betöltésének időpontja: a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, azonban legkorábban: 2022. június 1 -jétől.
A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk.
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető;
– az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik;
– a település központi ügyeletbe tartozik
– szükség esetén szolgálati lakás biztosítható
– Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval határozatlan időre – de legalább 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.

Egyéb: a Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nagy Andrásné polgármester nyújt a 30/958-8438 telefonszámon

 • Listing ID: 3323
 • Megye: Pest
 • Város: Táborfalva
 • Email: onkormanyzat@taborfalva.hu
 • Telefon: 06309588438
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1613
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Táborfalva Nagyközség Önkormányzat