Tartósan betöltetetlen háziorvosi körzet álláspályázat-Fegyvernek

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: Fegyvernekorvosi / 142 megtekintés

Fegyvernek Város Önkormányzata pályázatot hirdet Fegyvernek I. sz. háziorvosi körzet ellátására. Területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként, vagy közalkalmazottként.
A körzet 2018. 07.01. napjától betöltetlen.

 • Listing ID: 2051
 • Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
  − a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  Magyar állampolgárság
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Egészségügyi alkalmasság
  Magyar orvosi kamarában fennálló tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is
  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
  Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
  Nyilvántartás (Egészségügyi nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását
  Egészségügyi alkalmassági igazolást
  Érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi kamarai tagság igazolását
  Nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Fegyverneki Orvosi Rendelő, Fegyvernek 5231 Szent Erzsébet út 128/a. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot 22/2021.
  Elektronikus úton Cseh Anikó intézményvezető részére az orvosirendelo@fegyvernek.hu email címre
  Személyesen: Cseh Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Fegyvernek
 • Email: orvosirendelo@fegyvernek.hu
 • Telefon: 06204254461
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. március 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 19.
 • Hirdető neve: Cseh Anikó
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.