Tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi praxis ingyenesen eladó (Rábapordány - Dör községek)

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: Rábapordány Község Önkormányzata / 213 megtekintés

Rábapordány Község Önkormányzata határozott idejű (5 év, amely meghosszabbítható) vállalkozói jogviszonyban vegyes háziorvosi praxisjog 1377 kártyával díjmentesen eladó. A munkavégzés helye Győr – Moson – Sopron Megyében Rábapordány és Dör községek. Rábapordányban a háziorvosi rendelőhöz szolgálati lakást is kínálunk leendő háziorvosunknak. A Magyar Falu Program orvosi rendelő és szolgálati lakás pályázati felhívás keretében egy teljesen megújult és modern eszközökkel felszerelt rendelő várja az új háziorvost, valamint a szolgálati lakás is teljeskörű, a környezettudatos fenntarthatóság jegyében került felújításra az idei évben.
Jelentős kedvezmény, hogy a Győrhöz közeli települések praxisjogáért nem kell fizetni. Sőt a doktor jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2021 január elsejétől kiírt letelepedési támogatásra, mely a körzetben nettó 20 millió forintot jelenthet.

Érdeklődni:
Visy László polgármester 0696/273-378 vagy a 0630/488-35-28-as telefonszámon.
E-mail: hivatal @ rabapordany.hu

Részletes pályázati kiírás:
https://drive.google.com/file/d/1Wci1-mYmcvz24poDCdmQjqkORnENBBYP/view?usp=sharing

 • Listing ID: 2555
 • Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
  - valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
  - vállalkozás formájában történő működtetés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
  - hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Rábapordány Község Önkormányzata címére (9146 Rábapordány, Ady Endre utca 1.). Rábapordány Község polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Rábapordány
 • Email: hivatal@rabapordany
 • Telefon: 96/273378, 30/488-35-28
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1377
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.31.
 • Hirdető neve: Rábapordány Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.11.