Tavasz u. 2.

Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Dany Kozseg Onkormanyzata / 37 megtekintés

Pályázati feltételek:
– Egyetem, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– háziorvosi munkakörben töltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolata, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gódor Lajosné polgármester nyújt, a 06-30-241-8175-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak Dány Község Önkormányzata címére (2118 Dány, Pesti út 1.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/325-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a pályázatokról.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2021. október 22.

Egyéb információ:
A háziorvosi feladatokat háziorvosi szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik, és vállalja a háziorvosi szakvizsga megszerzését.
Szükség esetén szolgálati lakás igényelhető.
Az állás betölthető vállalkozásban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

  • Listing ID: 3050
  • Megye: Pest
  • Város: Dány
  • Email: polghiv@dany.hu
  • Telefon: 06-30-628-3898
  • Ellátandó települések száma: Egy településrész
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  • Kategória: Háziorvosi
  • Típusa: Felnőtt
  • Hirdető neve: Dány Község Önkormányzata