térítésmentesen házi gyermekorvosi praxisjog

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: HorvathneBA / 66 megtekintés

Ellátandó feladatkör:
házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátása

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde igazgatási irodavezető nyújt a 06-70-501-4058 telefonszámon. A feladatellátás helye igény szerint előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

 • Listing ID: 5709
 • Pályázati feltételek: - A 4/200. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011..(XII.23.) Korm. rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
  - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.tv. végrehajtásáról szóló,313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
  - Magyar állampolgárság,
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Érvényes működési nyilvántartás másolata,
  - A Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
  - Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
  - A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, cég esetén átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség igazolása
  - Az Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, hogy a pályázó praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
  - A pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.
 • A pályázat benyújtásának módja: írásban
 • Megye: Pest
 • Város: Kistarcsa
 • Email: hivatal@kistarcsa.hu
 • Telefon: +36705014058
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1351
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 5.
 • Hirdető neve: Kistarcsa Város Önkormányzatza
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 26.