Vegyes fogorvosi praxis térítésmentesen (Dunaszentbenedek)

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Dunaszentbenedek / 52 megtekintés

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi alapellátási praxis betöltésére. A praxis térítésmentesen megszerezhető.
A fogorvosi körzet jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott, és 2019. április 30. napja óta tartósan betöltetlen.
A település központjában, szép környezetben lévő rendelő és a vele egy épületben található szolgálati lakás 2020-ban került teljes felújításra, a fogászati eszközökkel, berendezésekkel együtt. A településen nincs iparűzési adó.

 • Listing ID: 4002
 • Pályázati feltételek: •Fogorvosi képesítés
  • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó fogorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni.
 • A pályázat benyújtásának módja: Kapitány István Attila polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármesternek címezve elektronikus úton (igazgatas@dunaszentbenedek.hu email címen keresztül) vagy postai úton (6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.).
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Dunaszentbenedek
 • Email: igazgatas@dunaszentbenedek
 • Telefon: 0678/416-129 vagy 0630/3614824
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3141
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. június 1., illetve a hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13. (a határidő eredménytelen leteltét követően a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható)
 • Hirdető neve: Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.