Vegyes fogorvosi praxis térítésmentesen (Dunaszentbenedek)

 Háziorvos / fogorvos praxist kínál / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Dunaszentbenedek / 30 megtekintés

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi alapellátási praxis betöltésére. A praxis térítésmentesen megszerezhető.
A fogorvosi körzet jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott, és 2019. április 30. napja óta tartósan betöltetlen.
A település központjában, szép környezetben lévő rendelő és a vele egy épületben található szolgálati lakás 2020-ban került teljes felújításra, a fogászati eszközökkel, berendezésekkel együtt. A településen nincs iparűzési adó.

Működtetés formája: vállalkozási forma vagy egészségügyi szolgálati jogviszony.

A feladatellátás megkezdésének időpontja: 2022. január 1., illetve a hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal.

Pályázati feltételek:
•Fogorvosi képesítés
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
• érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó fogorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni.

A pályázat benyújtásának módja:
Vargyas Mihály polgármesternek címezve elektronikus úton (igazgatas@dunaszentbenedek.hu email címen keresztül) vagy postai úton (6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.).

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 15. (a határidő eredménytelen leteltét követően a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható)
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen kerülnek elbírálásra. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargyas Mihály polgármester nyújt a 78/416-129-es, valamint a 0630/303 4190-es telefonszámon.

 • Listing ID: 3044
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Dunaszentbenedek
 • Email: igazgatas@dunaszentbenedek
 • Telefon: 303034190
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3182
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Ár: Ingyenes
 • Hirdető neve: Dunaszentbenedek Község Önkormányzata