Vörösmarty tér 1

 Háziorvos / fogorvos praxist kínál / Hirdető: Sandor Eszter / 64 megtekintés

Felhívás
a Fóti 5. sz. felnőtt háziorvosi körzeti praxis betöltésére

10 km-re Budapesttől, korszerű rendelőben.

A praxis működtetési jogát a körzetet jelenleg ellátó háziorvos értékesíti, és adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
Az értékesítés estleges sikertelensége esetén az önkormányzat fogja működtetni a körzetet, és a betöltő orvost vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban fogja foglalkoztatni a pályázó választása szerint.
A körzet jellemzői, adatai:
Megye: Pest
Település: Fót
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2317
Ellátandó települések száma: egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör: háziorvos
betölthető: 2023. július 2.
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. április 11. 12 óra
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés (2023. április 27.)

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a NEAK 2023. évre is írt ki háziorvosi praxisjog vásárlási pályázatot, amelynek keretében maximum 4.000.000 Ft-ra lehet pályázni, amennyiben az orvos a kiírási feltételeknek megfelel.

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak és feltételeknek való megfelelés
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• egészségügyi alkalmasság.

A benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
• az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A jelentkezés módjai:
– Az iratok, dokumentumok dr. Vass György polgármesternek (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) megküldésével vagy személyes benyújtásával. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti 5. sz. felnőtt háziorvosi körzeti praxis pályázat”.
– A működtetési joggal rendelkező orvosnál – információ kérhető Sándor Eszter ügyintézőtől, a 27/ 535-365; 535-375 telefonszámon munkaidőben, e-mailben sandor.eszter@fot.hu elektronikus levélcímen.
– A kapcsolattartási email címre is be lehet nyújtani a jelentkezést.

Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát Dr. Vozák Mária, a körzetet jelenleg ellátó háziorvos értékesíti, és adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Az Önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít.

KAPCSOLAT
Hirdető neve: Fót Város Önkormányzata
Telefon: 27/ 535-365; 535-375
Email: sandor.eszter@fot.hu

 • Listing ID: 8153
 • Megye: Pest
 • Város: Fót
 • Email: sandor.eszter@fot.hu
 • Telefon: +36-70-4590961
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2317
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: Megegyezés szerint.
 • Hirdető neve: Fót Város Önkormányzata