Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: zegonkorm / 40 megtekintés

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a tartósan 12 hónapon túl betöltetlen zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására írta ki a nyilvános pályázatot.

Részletes információ kérhető a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjától (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék).

 • Listing ID: 5917
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
  - részletes szakmai önéletrajzot,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  - az egészségügyi alkalmasság igazolását,
  - a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
  - a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
  - amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata),
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani.
 • Megye: Zala
 • Város: Zalaegerszeg
 • Email: mayor@zalaegerszeg.hu
 • Telefon: 06 92 502-106
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 651
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. január 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 03.
 • Hirdető neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 20.