Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint Praxiskezelő kérelemre a pályázati anyaghoz csatolandó igazolást állít ki arról, hogy a pályázó rendelkezik vagy sem praxisjoggal.

A háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az Országos Kórházi Főigazgatóság, (OKFŐ) mint Praxiskezelő igazolást állít ki arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat kiírását, 2021. január 1-ét megelőző két éven belül nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal.

Kérelem letöltése

A háziorvosi és fogorvosi letelepedési támogatásra kiírt pályázat esetében az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint Praxiskezelő igazolást állít ki arra vonatkozóan, hogy a 2021.január 1-jén nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal.

Kérelem letöltése

Az igazolások kiadása a kérelem elektronikusan (alapellatas@okfo.gov.hu) vagy postai úton történt benyújtását követő 8 munkanapon belül kerül kipostázásra a pályázó által megadott levelezési címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolások külön-külön formanyomtatványon kérhetőek.

Az igazolások kiadásával kapcsolatban felmerült kérdései esetén hétfőtől-csütörtökig 10-14 óra között, pénteken 10-12 óra között a 06-1-354-53-43 telefonszámon állunk rendelkezésére.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására. (Érvényes: 2021. január 1-től)
http://www.neak.gov.hu/data/cms1027922/Haziorvosi_praxisjog_va_sa_rla_si_palyazati_felhivas_2021.pdf

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására. (Érvényes 2021. január 1-től)
http://www.neak.gov.hu//data/cms1027930/Haziorvosi_es_fogorvosi_letelepedesi_palyazati_felhivas_2021.pdf

Házi- és fogorvosi letelepedési, valamint a háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat – 2021