1. HÁZI- ÉS FOGORVOSI LETELEPEDÉSI PÁLYÁZAT – 2022

a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

(Érvényes 2022. január 1-től január 31-ig)

A házi- és fogorvosi letelepedési támogatásra kiírt pályázat esetében az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), mint Praxiskezelő kérelemre a pályázati anyaghoz csatolandó igazolást állít ki arra vonatkozóan, hogy a pályázó 2022. január 1-jén nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal.

Kérelem letöltése

Az igazolás 2 eredeti példánya a kérelem elektronikus (praxisengedely@okfo.gov.hu) vagy postai úton történő beérkezéstől számított 8 napon belül kerül postázásra a pályázó által megadott levelezési címre.

Az igazolás kiadásával kapcsolatban felmerült kérdései esetén hétfőtől-csütörtökig 10-14 óra között, pénteken 10-12 óra között a 06-1-354-5343 telefonszámon állunk rendelkezésére.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására:

http://www.neak.gov.hu/data/cms1030370/Haziorvosi_es_fogorvosi_letelepedesi_palyazati_felhivas_2022.pdf

2. HÁZIORVOSI PRAXISJOG VÁSÁRLÁSI PÁLYÁZAT – 2022

(Érvényes: 2022. január 1-től)

A háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására kiírt pályázat vonatkozásában a 2021. évi kiíráshoz képest változás, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), mint Praxiskezelő a praxisjoggal kapcsolatban igazolást nem állít ki a pályázó részére.

A pályázó a pályázati dokumentációban szereplő nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal, továbbá felhatalmazást ad a NEAK számára arra, hogy a nyilatkozatában foglaltakat a NEAK az OKFŐ-től kért igazolás útján ellenőrizze.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására.

http://www.neak.gov.hu//data/cms1030386/Haziorvosi_praxisjog_va_sa_rla_si_palyazati_felhivas_2022.pdf

Házi- és fogorvosi letelepedési, valamint a háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat – 2022