A finanszírozási rendeletben a szakdolgozói bér legkisebb összegére vonatkozó kötelező rendelkezés szerepel. A szakdolgozó bruttó bérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimum bruttó értékének, valamint ehhez hozzáadva a szakdolgozói bértámogatás közterhekkel csökkentett értékének együttes összegét. Jelenleg a garantált bruttó bérminimum összege 219 000 Ft/hó. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 36. számú melléklete a gyakorlati idő szerint a bértámogatás közterhekkel növelt havi értékét tartalmazza heti 40 órás foglalkoztatás esetén. A munkáltatónak jogában áll az így megállapított bruttó havibérnél magasabb összegben megállapodnia a foglalkoztatottal.

Ha a szakdolgozó után a munkáltatónak 15,5 %-os szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a munkáltató legalább az alábbi táblázat jobb szélső oszlopában szereplő (az egyes gyakorlati idők szerint eltérő) bruttó bért állapítja meg a 40 órában foglalkoztatott szakdolgozók számára. Ha a szakdolgozó 40 óránál kevesebb időtartamban kerül foglalkoztatásra, akkor az itt szereplő összeg arányosan kevesebb (pl. heti 20 órás foglalkoztatás esetén a fele).

A bértámogatások megoszthatók két vagy több szakdolgozó között is. Ebben az esetben a különböző gyakorlati idők szerint az egyes szakdolgozók számára a táblázat különböző sorai alapján kerülnek megállapításra az egyes szakdolgozókat megillető bértámogatásoknak a foglalkoztatás időtartamával arányos összegei és ezt figyelembe véve kell az őt megillető legkisebb bruttó bér összegét kifizetni.

 

2021.

Heti 40 órás foglalkoztatás esetén

Szakdolgozói bértámogatás

Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó)

Szakdolgozó legkisebb bruttó bére (Ft/hó)

Gyakorlati idő (év)

Közterhekkel növelt összeg (Ft/hó)

Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)

0–3

71 800

62 165  

219 000

281 165  

4–6

81 300

70 390  

219 000

289 390  

7–9

90 800

78 615  

219 000

297 615  

10–12

100 300

86 840  

219 000

305 840  

13–15

109 900

95 152  

219 000

314 152  

16–18

119 400

103 377  

219 000

322 377  

19–21

128 900

111 602  

219 000

330 602  

22–24

138 400

119 827  

219 000

338 827  

25–27

147 900

128 052  

219 000

347 052  

28–30

157 400

136 277  

219 000

355 277  

31–33

166 900

144 502  

219 000

363 502  

34–36

176 400

152 727  

219 000

371 727  

37–39

185 900

160 952  

219 000

379 952  

40–42

195 400

169 177  

219 000

388 177  

43–45

204 900

177 403  

219 000

396 403  

46–48

214 600

185 801  

219 000

404 801  

49–

224 600

194 459  

219 000

413 459  

NEAK-tól érkezett példa: Egy háziorvosi szolgáltató két asszisztens foglalkoztat 20-20 órában. Az általa működtetett háziorvosi szolgálat korcsoportos pontszáma: 2850 pont, tehát 3000 pont alatt marad. Így – jelenleg – egy fő heti 40 órában foglalkoztatott szakdolgozó után jogosult díjazásra. A szolgáltató mindkét szakdolgozója után jelezte a gyakorlati időket. A NEAK így a szolgáltató számára kedvezőbb, azaz a nagyobb gyakorlati idővel rendelkező szakdolgozó után járó díjazással készíti el számítását és ez alapján kerül kifizetésre a bértámogatási díjazás a szolgáltató részére. Az utalványozott bértámogatási díjat ezt követően a szolgáltató tetszőlegesen megoszthatja szakdolgozói között.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti cikk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jóváhagyott tájékoztató anyag, az abban foglaltakkal kapcsolatban további információt, segítséget a NEAK kollégái tudnak adni.

Mekkora bért kell kifizetni az ápolónak vagy az asszisztensnek a háziorvosi és fogorvosi praxisokban?